Dimission 2015

 • ikon
  Lone Bodekær den 20-08-2015
  Kære forældre.
  I går opstod der en farlig situation, da en elev var ved at blive kørt ned af en forældre- bil ved personalets parkeringsplads.
  Jeg skal derfor igen præcisere, at det udelukkende er personalet, der må køre ind på den bageste parkeingsplads.
  Når I afleverer eller henter børn, skal I bruge parkeringspladsen ved vejen, både om morgenen og om eftermiddagen, da der er meget begrænset plads foran cykelskuret.
  Jeg beder alle om at respektere dette af hensyn til sikkerheden for børnene.
  Lone Bodekær
 • ikon
  Lone Bodekær den 21-08-2015
  Kære forældre.
  Som tidligere nævnt er skolen nu kommet på facebook. Vi tager jævnligt billeder af hverdagen og lægger ud. Vi tager kun billeder af grupper af elever og sætter selvfølgelig aldrig navne på. Personalet sender deres billeder til Micky Lindhardt, som er den eneste, der lægger billeder ud.
  Hvis nogle af jer ikke ønsker, at jeres barn optræder på et billede, bedes I meddele det til kontoret, Trine Pedersen, senest d.1.september.
  mvh
  Lone Bodekær
 • ikon
  Lone Bodekær den 20-08-2015
  Kære forældre.
  Nogle af jer har måske kigget på tænketanken CEPOS'es analyse af eksamensresultater fra 2014 og har set artikel i Fyens Stiftstidende i søndags. Det giver mig anledning til også at kommentere analysen:

  Hvornår er en skole en god skole?
  Den liberale tænketank CEPOS har lavet en analyse af Undervisningsministeriets tal for prøvekarakterer opnået ved 9.klasses afgangsprøve i 2014. Herefter er skolerne ranglistet efter, hvor stor forskellen er mellem den konkrete karakter, og hvad man statistisk ville forvente, at eleverne skulle opnå. Man har korrigeret tallene for elevernes sociale og økonomiske baggrund, dvs. man har kigget på forældrenes uddannelse, job og indkomst. Anna Trolles Skole placeres i bunden af listen.
  Hvis man lavede en liste over eksamensresultater, ville Anna Trolles Skole ligge i midten.
  Der er mange faktorer, der spiller ind på en elevs eksamenspræstation. I den omtalte liste tages der f.eks. ikke højde for, hvor stor en del af eleverne, som har tunge ting at kæmpe med i deres hverdag. Det kan være personlige problemer, psykiske vanskeligheder, familemæssige problemer osv. Vi har hvert år elever, som oplever en stor sejr ved at have gennemført afgangsprøven trods svære odds. Det er med til at give dem mod og lyst til fortsat at lære og til at tage en uddannelse.
  Men en god skole er meget andet end eksamensresultater. En god skole skal selvfølgelig støtte alle elever i at udnytte deres evner bedst muligt, så de bliver fagligt dygtige. Skolen skal også hjælpe eleverne til at blive robuste unge mennesker, som kan klare de krav, der bliver stillet til dem, når de skal i gang med en uddannelse. Det handler om lyst til at lære, motivation, vedholdenhed, samarbejdsevne, kreativitet. Det handler om at være ”den, de andre gerne vil arbejde sammen med”, det handler om dannelse, ordentlighed osv.
  På Anna Trolles Skole arbejder vi hver dag på, at alle elever lærer så meget som muligt, at de får de udfordringer, de har brug for, for hele tiden at rykke sig fagligt, personligt og socialt. Det gælder den elev, som er langt fremme og har nemt ved det hele, og det gælder den elev, som har tunge ting i sin rygsæk.
  Vi møder alle elever med en positiv forventning om, at de arbejder så godt, de kan, og gennem vores jævnlige samtaler med eleverne følger vi deres udvikling, og sætter ind, hvis der er noget, der ikke fungerer. Alt sammen i samarbejde med forældrene.
  Vores placering på listen giver os selvfølgelig anledning til at gå dybere ned i tallene og se på, hvad der ligger til grund for resultatet.
  Jeg har vedhæftet en artikel, som jeg synes er interessant læsning.
  ”Metodiske fejlslutninger
  Hvert år fremlægger Undervisningsministeriet eksamensresultater fra grundskolernes afgangseksamen, og hos CEPOS har man analyseret materialet og korrigeret for elevernes sociale og økonomiske baggrund.
  På den måde har tænketanken i flere år lavet lister over de skoler, der formår at løfte elevernes niveau over det forventelige.
  Men har man en elev på én af de folkeskoler, som ligger i bunden på listen, så behøver man ikke gå i panik. Det forklarer professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Peter Allerslev, som mener, at CEPOS’ analyse skyder forbi og bør arkiveres lodret.
  - Man kan ikke bruge denne undersøgelse til ret meget. Analysen lider af nogle metodiske fejl rent statistisk, siger han og tilføjer, at man ikke kan sammenligne observerede præstationsmål (eksempelvis eksamensresultater) med beregnede mål, der er beregnet ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund.
  Dårligt statistikarbejde
  Derfor opfordrer han CEPOS’ analytikere til at se deres egne analyser efter en ekstra gang i stedet for at puste til debatten om det faglige niveau i folkeskolen.
  - Hvis forventningen afviger for meget fra de observerede resultater, så ville vi andre statistikere rette opmærksomheden mod den, der beregner det forventede resultat, for så tyder det på, at statistikeren har lavet et dårligt stykke arbejde. Men det gør man ikke hos CEPOS, siger Peter Allerslev, der opfordrer forældre til børn på skoler i bunden af listen til at bevare roen. ”
   
   
  Lone Bodekær
 • ikon
  Trine Kam Pedersen den 14-08-2015
  August nyt 2015
 • ikon
  Trine Kam Pedersen den 13-08-2015
  Nyt tiltag:

  I samarbejde med Pia Rasmussen, tilbyder vi i en forsøgsperiode varm mad 2 gange om ugen. Maden udleveres ved hallen kl. 12.00, hvorefter eleverne går tilbage til klassen.
   
 • 09-09-2015
  10:00-14:30
  Tværfagligt møde ·
  1

Administration

Kontortider

Mandag til torsdag :      7:45 - 13:00

Fredag :                       7:45 - 12:00

Anna Trolles Skoles Tlf. 88 88 49 80

SFO Tlf. 88 88 49 90

www.annatrollesskole.dk

annatrollesskole@middelfart.dk

Skoleleder Lone Bodekær 88 88 49 81
Viceskoleleder Nina Sohne 88 88 49 82
SFO leder Alex Z. Rasmussen 88 88 49 92
Skolesekretær Trine K. Pedersen 88 88 49 80
Serviceleder Finn Krogh 20 45 36 26

 

 

 

Spørgsmål til hjemmeside ?

Kontakt Alex Z. Rasmussen

Spørgsmål til forældreintra?

Kontakt Martin D. Sørensen