Grundoplysninger

Adresse

Anna Trolles Skole
Kirkevej 2
5464 Brenderup

 

Telefonnummer: 88884980

EAN: 
579 0000 410 231

E-mail adresse: [email protected]

Præsentation: Anna Trolles Skole er en folkeskole, der underviser elever fra 0.-9. årgang fra skoledistrikt 1 ( Anna Trolles skoledistrikt). Desuden underviser vi også elever fra 7.-9. årgang fra skoledistrikt 3 ( Fjelsted Harndrup skoledistrikt). Der er i alt 11 klasser. Antal elever pr. 05.02.17:  225 eleverAntal medarbejdere: ca. 25 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger og skolesekretærer.

SFO: 0.-3. kl.: 
4.-6. kl.: Juniorklubben ( evt. fra august 2017).

 


Ledelse:
Skoleleder: Claus Schønberg
Viceskoleleder: Mie Møller
SFO leder: Pia Broch Larsen

 

 

 

 

 

 

Typer af tilbud efter skoletid

Vi tilbyder en SFO for vores indskolingselever. 
Desuden vil der fra efteråret 2017, blive etableret en Juniorklub på skolen.