Sundhedspleje på skoler

Alle skoler i Middelfart kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder med forældre og skole om at skabe de bedste betingelser for børnenes sundhed og trivsel.

Dit barn har kontakt med skolesundhedsplejersken gennem hele sin skolegang:
0. klasse
Tilbud om en individuel indskolingsundersøgelse, som både indebærer en undersøgelse af barnets syn, hørelse, højde, vægt og motorik og en samtale om barnets helbred, sundhed og trivsel.

1. klasse
Sundhedspædagogisk undervisning på klassen om krop og sundhed. Undervisningen har fokus på krop, mad, bevægelse, søvn, leg og venskaber. I undervisningen indgår måling af højde og vægt på alle børn.

4. klasse
Sundhedspædagogisk undervisning på klassen om pubertet. Undervisningen har fokus på de fysiske og mentale forandringer, som sker i puberteten.

8. klasse
Tilbud om en individuel udskolingsundersøgelse, som både indebærer en undersøgelse af den unges syn, farvesyn, hørelse, højde og vægt og en samtale om den unges helbred, sundhed og trivsel.
Link til samtykkeerklæring (pdf-fil)

På alle klassetrin
Tilbud om samtaler og undersøgelser ved behov.

Åben konsultation
Tilbud om kontakt til skolens sundhedsplejerske på telefon eller Skoleintra. Det kan f.eks. være råd og vejledning i forbindelse med søvn, mad og vægt, tab og sorg eller andre områder der påvirker barnets sundhed og trivsel.    

Venlig hilsen
Maria Rahbek Nordborg
Sundhedsplejerske

Familie og Forebyggelse
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
www.middelfart.dk

Telefon + 45 2752 5369